The Gamer

Han Jee-Han, nhân vật chính của The Gamer, vốn dĩ chỉ là một cậu học sinh trung học bình thường...